Sak: NY KOM - INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - FASE III

Dato: 11.10.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/2220
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Saksbehandler: Torger Aarvaag

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
23.12.19 Utgående PRIMÆROPPMØTESTED TOPPLEDELSE HEIM KOMMUNE Halsa kommune v/John Ole Aspli, Halsa kommune v/Anita Ørsal Oterholm
24.09.19 Utgående SVAR PÅ BREV MOTTATT 4.03.19 Karita Cecilie Einset
03.04.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVD PERSONAL 1 Ellinor Lervik
21.03.19 Inngående INNPLASSERING AV ANSATTE SOM ØNSKER SEG TIL HEIM KOMMUNE Snillfjord Kommune
08.03.19 Inngående VEDR. INNPLASSERING Fagforbundet Halsa
07.03.19 Inngående SVAR - MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVDELING PERSONAL I HEIM KOMMUNE Karita Cecilie Einset
05.03.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVDELING PERSONAL I HEIM KOMMUNE Toril Synnøve Kjønsvik Løseth
27.02.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING AV ANSATTE I AVDELING PERSONAL I HEIM KOMMUNE Hilde Brekken
20.02.19 Utgående REFERAT DRØFTINGSMØTE; ORGANISASJONSPLAN TLM OG STAB FOR SAMFUNNSUTVIKLING 1 Eli Norunn Furnes Fjærli, Inge Heimsbakk, Halsa kommune v/John Ole Aspli, Lars Wiik
06.02.19 Utgående INFORMASJONSSKRIV INNPLASSERING FASE III E-POST SENDING 1 Enhetsledere og tillitsvalgte i Halsa, Hemne og Snilljford
06.02.19 Utgående INFORMASJON - INNPLASSERING FASE III Enhetsledere, stabsledere, tillitsvalgte Heim kommune
06.02.19 Utgående INVITASJON TIL DRØFTINGSMØTE; ORGANISASJONSPLAN TLM OG STAB FOR SAMFUNNSUTVIKLING 2 Eli Norunn Furnes Fjærli, Elisabeth Ramvik, Inge Heimsbakk, Ingebrigt Rognskog Henden, Ragnhild Godal Tunheim, Halsa kommune v/John Ole Aspli, Lars Wiik, Rolf Sandvik
04.02.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE - ØKONOMITJENESTEN Wenche Snildalsli Vuttudal
31.01.19 Inngående SVAR - INNPLASSERING AV ANSATTE I STAB HEIM KOMMUNE - ØKONOMITJENESTEN Gunn Hege Kjørsvik
30.01.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM STILLING I HEIM KOMMUNE (REF.SAK 18/2220) Inger Sporild
29.01.19 Utgående INNPLASSERING STAB PERSONAL OG ØKONOMI Halsa og Hemne kommune
22.01.19 Utgående REFERAT 21.01.19 - DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE - ADMINISTRATIV OGANISERING FASE III Brit Eva Volden, Fagforbundet Hemne, Bjørg Randi Halse, Eli Norunn Furnes Fjærli, Elisabeth Ramvik, Roger Nordvik, Gunn Hilde Opsal
15.01.19 Utgående INNMELDING AV KANDIDATER TIL STAB ØKONOMI OG STAB PERSONAL FRA HEMNE KOMMUNE Hemne kommune
15.01.19 Inngående INNPLASSERING ØKONOMI OG PERSONAL Halsa kommune v/John Ole Aspli
15.01.19 Utgående DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALGTE - ADMINISTRATIV OGANISERING FASE III 5 Fagforbundet Hemne, DELTA Hemne, Bjørg Randi Halse, Eli Norunn Furnes Fjærli, Halsa kommune v/John Ole Aspli, Elisabeth Ramvik, Roger Nordvik, Britt Eva Volden
10.01.19 Utgående INNPLASSERING AV ANSATTE I HEIM KOMMUNE - FASE III, PERSONAL, LØNN, ØKONOMI, SKATT 3 Snillfjord Kommune v/rådmann Birger Hellan, Halsa kommune v/John Ole Aspli
07.01.19 Inngående PROSEDYRE - INNPLASSERING FASE III Torger Aarvaag
07.01.19 Utgående INNPLASSERING FASE III 1 Torger Aarvaag
03.01.19 Inngående SVAR PÅ TILBUD OM INNPLASSERING SOM RÅDGIVER I RÅDMANNENS STAB I HEIM KOMMUNE Eva Randi Oldervik
03.01.19 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - INNPLASSERING SOM RÅDGIVER I RÅDMANNENS STAB - EVA RANDI OLDERVIK Eva Randi Oldervik
03.01.19 Utgående INFORMASJONSMØTE - INNPLASSERING AV ANSATTE I LØNN OG PERSONAL HEIM KOMMUNE 1 Ansatte lønn og presonal Hemne, Halsa og Snillfjord
22.11.18 Inngående KOMMENTAR TIL REFERAT FRA DRØFTING MED TILLITSVALGTE 21.11.18 Bjørg Randi Halse
21.11.18 Utgående REFERAT FRA DRØFTING MED TILLITSVALGTE 21.11.18 Fagforbundet Hemne, DELTA Hemne, Bjørg Randi Halse, Lars Olav Tunheim Valsø, Eli Norunn Furnes Fjærli, Halsa kommune v/John Ole Aspli
11.10.18 Inngående LISTE OVER ANSATTE SOM SKAL TIL HEIM KOMMUNE FRA 2020 1 Snillfjord Kommune v/Mildri Mæhle