Journalpost: RAPPORT - ADMINISTRATIV ORGANISERING

Dato: 30.08.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1945
Fra/til: Heim kommune
Saksbehandler: Torger Aarvaag
Enhet: Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sak: NY KOM - ADMINISTRATIV ORGANISERING
Unntatt off:
Dokument: