Valget i Heim kommune er godkjent og det nye kommunestyret på 31 medlemmer er klart. Nå er det også avklart hvem som blir ny ordfører og varaordfører i kommunestyreperioden 2019-2023. Odd Jarle Svanem (SP) blir ordfører og Marit Liabø Sandvik (AP) blir varaordfører.

Informasjon fra prosjektleder - status Heim kommune.

Heim kommune v/Fellesnemnda legger med dette forslag til tre nye gebyrforskrifter ut på høring. Forskriftene gjelder gebyrer gebyr knyttet til: * Bygge- og delesaksbehandling, oppmåling og eierseksjonering * Saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket * Vann/avløp

Trøndelag fylkeskommune på besøk til Heim kommune - med egen velkomsthilsen til Halsa!

Fellesnemnda tilrådde enstemmig framlagte forslag til nytt kommunevåpen for Heim kommune.

Halsa kommune jobber med en kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I den forbindelse ønskes det å kartlegge dine aktivitetsvaner. Dette er en kort spørreundersøkelse, som vil ta deg noen få minutter å svare på. Vi håper så mange som mulig svarer, uavhengig av livssituasjon og aktivitetsgrad. Vi ønsker tilbakemelding med bred representativitet og fra hele Heim kommune!