Utvalg

Navn Medl. Forrige møte Neste møte
Arbeidsutvalg - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord 12
Fellesnemnd - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord 32 22.02.18 23.03.18
Partssammensatt utv. - ny kommune Halsa-Hemne-Snillfjord 12 22.02.18 23.03.18
Politisk arb.gr. Nytt kommunenavn/kommunevåpen 6