Utvalg

Når vi nå skal etablere Heim kommune, ønsker vi å utarbeide nytt kommunevåpen. Da er det viktig å finne et motiv som er lett gjenkjennelig og representerer den nye kommunen på en god måte. Vi trenger derfor gode ideer og innspill på hvordan det nye kommunevåpene skal se ut

Siden er fortsatt under bygging!

Etter Fellesnemnda hadde ferdigbehandlet sakslisten, ble det arrangert busstur fra Stornaustet og rundt deler av Halsahalvøya. Etter bussturen var det orientering om Stornaustet Halsa Kultur- og næringsbygg SA, en orientering fra Skogselskapet i Møre og Romsdal/Megarden Planteskule og Stavråa handels- og næringspark. Sistnevnte er i etableringsfasen.

Da er endelig forskriftene for Heim kommune, fastsatt. Dette ble markert med kake på rådhusene i Halsa og Hemne, samt Ven oppvekstsenter.

Fellesnemnda inviterte til Folkemøte på Halsa barne- og ungdomsskole. Tema - endring av fylkesgrense for innbyggere i Halsa kommune.

Bedriftsbesøk hos AquaGenAS, i forbindelse med møte i Fellesenmnda, 23.01.18.

Politisk arbeidsgruppe for kommunenavn og kommunevåpen skal innhente råd og veiledning for hvordan arbeidet med å komme fram til nytt navn og kommunevåpen skal foregå.

Fellesnemda har i dag vært på befaring hos Wacker Chemicals AS og AquaGen AS

Her er Fellesnemnda på Ven, der Ven skole/barnehage sang for nemnda.