I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, dro Fellesnemnda på bedriftsbesøk til Vaagland Båtbyggeri as. Der fikk vi en orientering og omvisning på båtbyggeriet v/daglig leder Kjell Hatlen og Ingeniør Knut Vaagland.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 26.04.18, fikk Fellesnemnda en orientering om Halsa Interkommunale Psykiatriske senter v/leder Elsa Bjerkås.

Da er den øverste ledelsen i Heim kommune på plass. Det er nå foretatt intern tilsetting/innplassering av assisterende rådmann og 3 kommunalsjefer i Heim kommune. Formelt tilsettingsvedtak ble sendt ut den 23.04.18.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 28.09.17, var Fellesnemnda på to bedriftsbesøk. Leif Skårild Atelier Øya Tre AS - som blant annet har levert all innredning til Egon-restaurantene. Lerøy Midt AS avd. Skorild, som produserer yngel og settefisk. Begge bedriftene ligger i dagens Snillfjord, Skorilda, som vil bli en del av Heim kommune.

I forbindelse med møte i Fellesnemnda, den 23.03.18, var Fellesnemnda på bedriftsbesøk hos Lian Trevarefabrikk AS. Lian er en stor vindusprodusent og har i over 100 år produsert vinduer og vindusdører av tre. Fabrikken er lokalisert på Kyrksæterøra. Fellesnemnda fikk en kort orientering om bedriften og til slutt en omvisning i fabrikken.

Seminar/Fellesnemndsmøte i Kristiansund 16. og 17.april 2018 med tema Kommunekompasset - sterke og svake sider ved dagens Snillfjord, Halsa og Hemne kommuner. Disse erfaringene tas med i arbeidet med å utforme lokaldemokratiet i Heim kommune.